Boodschappen 2018


Met dank aan BEDEVAARTNET
 

IN PAX ET JUSTITIA / ON 28 FEBRUARY 2018 AT 19:35 / O Sovereign Queen of Heaven, O mighty Lady of the

https://medjugorjetuttiigiorni.blogspot.be/2018/03/messaggio-del-2-marzo-2018-medjugorje.html

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 februari 2018 kreeg volgende boodschap.

"Lieve kinderen, jullie van wie mijn Zoon houdt, jullie van wie ik hou met een onmetelijke moederlijke liefde, laat niet toe dat egoïsme en eigenliefde de wereld gaat beheersen. Laat niet toe dat liefde en goedheid verborgen blijft. Jullie die bemind worden, die de liefde van mijn Zoon leerden kennen, onthoud dat bemind worden ook liefde geven betekent.

Mijn kinderen, heb vertrouwen. Wanneer je het geloof hebt, ben je blij en verspreid je de vrede. Je ziel jubelt van vreugde. Mijn Zoon is aanwezig in zo een ziel. Wanneer je jezelf overgeeft aan het geloof, wanneer je jezelf overgeeft aan de liefde, wanneer je goed doet voor de naaste, glimlacht mijn Zoon in jouw ziel.

Apostelen van mijn liefde, Ik wend me tot jullie als een moeder. Ik verzamel jullie rondom mij en ik verlang jullie te leiden op de weg van liefde en geloof, de weg die leidt naar het licht van de wereld. Ik ben hier met liefde als doel, met geloof als doel, want met mijn Moederlijke zegen verlang ik jullie hoop en kracht te schenken op jullie weg, want de weg die naar mijn Zoon leidt is niet eenvoudig. Hij is vol zelfverloochening, gave, offer, vergevingsgezindheid en heel veel liefde. Maar deze weg leidt naar vrede en vreugde.


Mijn kinderen, geloof de leugenachtige stemmen niet die spreken over onwaarheden, over valse glitter. Jullie, mijn kinderen, keer terug naar de Schrift. Ik kijk naar jullie met een onmetelijke liefde, en door Gods genade toon ik mezelf aan jullie. Ga met Mij op weg. Moge jouw ziel trillen van blijdschap. Dankjewel."


....................


25 februari 2018 aan Marija

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade nodig ik jullie allen uit om je open te stellen en volgens de geboden te leven, die God je heeft gegeven, opdat zij je door de Sacramenten op de weg van de bekering mogen leiden. De wereld en de bekoringen van de wereld leiden jullie in beproeving, maar jullie, mijn lieve kinderen, kijk naar Gods schepselen, die Hij je in schoonheid en nederigheid heeft gegeven en, mijn lieve kinderen, bemin God boven alles, en Hij zal je leiden op de weg van het Heil. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

..................

Op 2 februari 2018 aan Mirjana Dragicevic. Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:


Lieve kinderen, jullie van wie mijn Zoon houdt, jullie van wie ik hou met een onmetelijke moederlijke liefde, laat niet toe dat egoïsme en eigenliefde de wereld gaat beheersen. Laat niet toe dat liefde en goedheid verborgen blijft. Jullie die bemind worden, die de liefde van mijn Zoon leerden kennen, onthoud dat bemind worden ook liefde geven betekent.

Mijn kinderen, heb vertrouwen. Wanneer je het geloof hebt, ben je blij en verspreid je de vrede. Je  ziel jubelt van vreugde. Mijn Zoon is aanwezig in zo een ziel. Wanneer je jezelf overgeeft aan het geloof, wanneer je jezelf overgeeft aan de liefde, wanneer je goed doet voor de naaste, glimlacht mijn Zoon in jouw ziel.

Apostelen van mijn liefde, ik wend me tot jullie als een moeder. Ik verzamel jullie rondom mij en ik verlang jullie te leiden op de weg van liefde en geloof, de weg die leidt naar het licht van de wereld. Ik ben hier met liefde als doel, met geloof als doel, want met mijn Moederlijke zegen verlang ik jullie hoop en kracht te schenken op jullie weg, want de weg die naar mijn Zoon leidt is niet eenvoudig. Hij is vol zelfverloochening, gave, offer, vergevingsgezindheid en heel veel liefde. Maar deze weg leidt naar vrede en vreugde.

Mijn kinderen, geloof de leugenachtige stemmen niet die spreken over onwaarheden, over valse glitter. Jullie, mijn kinderen, keer terug naar de Schrift. Ik kijk naar jullie met een onmetelijke liefde, en door Gods genade toon ik mezelf aan jullie. Ga met mij op weg. Moge uw ziel trillen van blijdschap. Dank u wel."
Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:
aan Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning op 2 januari 2018.

Lieve kinderen, wanneer de liefde begint te verdwijnen op aarde, wanneer de weg van de redding niet gevonden wordt, kom ik, de moeder, jullie helpen om het ware geloof te leren kennen -levend en diepgaand- om jullie te helpen om echt te beminnen. Als moeder verlang ik naar wederzijdse liefde, goedheid en zuiverheid. Mijn wens is dat jullie rechtvaardig zijn en van elkaar houden.

Mijn kinderen, wees vreugdevol in jullie ziel, wees zuiver, wees als een kind. Mijn Zoon zei dat Hij ervan houdt om onder de zuiveren van hart te komen, want zuiveren van hart zijn altijd jong en vreugdevol. Mijn Zoon zei jullie om te vergeven en van elkaar te houden. Ik weet dat dat niet altijd gemakkelijk is. Lijden doet je groeien in geloof. Opdat jullie nog verder zouden groeien in geloof, moeten jullie werkelijk vergeven en beminnen.

Velen van mijn kinderen op aarde kennen mijn Zoon niet, ze houden niet van Hem, maar jullie die van Hem houden, jullie die Hem in jullie hart dragen, bid, bid en in gebed zullen jullie mijn Zoon naast jullie voelen. Dat jullie ziel mag ademen in Zijn geest. Ik ben onder jullie en spreek over kleine en grote dingen. Ik zal niet moe worden jullie te spreken over mijn Zoon, de ware Liefde. Daarom, mijn kinderen, open jullie hart voor mij. Sta mij toe julllie te leiden als een moeder. Wees apostelen van de liefde voor mijn Zoon en voor mij. 

Als Moeder smeek ik jullie om hen niet te vergeten die mijn Zoon geroepen heeft om jullie te leiden. Draag hen in jullie hart en bid voor hen. Dank u wel."
Lieve kinderen, moge deze tijd voor jullie een tijd van gebed zijn, zodat de Heilige Geest, door het gebed op jullie kan neerdalen en bekering schenken. Open jullie hart en lees de Heilige Schrift, zodat jullie door de getuigenissen ook dichter bij God kunnen komen. Bovenal, lieve kinderen, zoek God en de dingen van God en laat de aardse zaken aan de aarde, want Satan lokt jullie naar stof en zonde. Jullie zijn geroepen tot heiligheid en geschapen voor de Hemel, zoek daarom de Hemel en de dingen van de Hemel. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."